Τυπικὸν ὀρθοδόξων ἀκολουθιῶν
γιὰ τὶς ἐνορίες Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ
βάσει τοῦ τυπικοῦ Βιολάκη
καὶ ἄλλων τυπικῶν
νεωτέρων καὶ παλαιοτέρων

Ὑπεύθυνος 'Αντρέας Δραγανίγος

 

Ἡμερομηνία ἐνάρξεως 1-12-2006

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Νεώτερες προσθῆκες

Στὴν ἑνότητα Θεῖαι Λειτουργίαι προστέθηκαν: 1. Διάταξις Λειτουργίας (ἀκολουθία Προθέσεως) καὶ 2. Λειτουργία Χρυσοστόμου (γιὰ ἱερεῖς).

Δεκέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

Δεκέμβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

Νοέμβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

Νοέμβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

᾿Οκτώβριος 2014 (παλαιοῦ ἑορτολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

᾿Οκτώβριος 2014 (νέου ἡμερολογίου) ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΙΚΟΝ

῾Ιερὰ γυναικεία μονή (ζωντανὲς ἠχογραφήσεις)