Τυπικὸν ὀρθοδόξων ἀκολουθιῶν
γιὰ τὶς ἐνορίες Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ
βάσει τοῦ τυπικοῦ Βιολάκη
καὶ ἄλλων τυπικῶν
νεωτέρων καὶ παλαιοτέρων

Ὑπεύθυνος 'Αντρέας Δραγανίγος

 

Ἡμερομηνία ἐνάρξεως 1-12-2006

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ 2014